Opravdu jsou elektromobily tak ekologické, jak se nám snaží vnutit jejich výrobci? Velmi často se uvádí, že automobily mají nulové emise, žádné znečištění vzduchu a že jsou šetrné k životnímu prostředí. Je to ale pravda? Jsou opravdu elektrické automobily tak ekologické, jak nám výrobci tvrdí?

Jsou elektromobily šetrné k životnímu prostředí?

Většina lidí si logicky utvoří jednoduchou představu. Jedná se o auto, které je poháněné elektrickou energií a tudíž neprodukuje do vzduchu výfukové plyny a je tedy na rozdíl od automobilů se spalovacími motory 100% ekologické. Taková představa je ale velmi krátkozraká. Je třeba se podívat na celý proces – tedy jeho výrobu, likvidaci a těžbu materiálů pro výrobu i na získávání elektrické energie.

Elektromobily – budoucnost, nebo slepá ulička?

Elektrický pohon sám o sobě je ekologický, výroba elektřiny v dnešní době ani zdaleka. Výroba elektrické energie je extrémně závislá na fosilních zdrojích. Aby  tedy elektřina mohla být v budoucnosti nejpoužívanějším „palivem“ pro automobily či pro dopravní prostředky obecně, je potřeba přejít k ekologičtějšímu způsobu získávání elektrické energie; tedy využívat obnovitelné zdroje (např. solární či větrné elektrárny) – i zde ale narážíme na v současné době vysokou pořizovací cenu elektráren a samozřejmě i na vysoké náklady na jejich budoucí likvidaci (např. solárních panelů).

Výroba elektromobilů ekologická rozhodně není

Na počátku, kdy elektromobil vzniká, je vyprodukováno až o 50 % více CO2 než v případě auta se spalovacím motorem. Výroba elektrických vozů je ve srovnání s výrobou aut se spalovacími motory energeticky náročnější, dokonce až o 70% – především díky materiálům použitých při výrobě motoru a baterií. Jedná se hlavně o vzácné kovy, které jsou nedílnou součástí magnetů v motoru a bateriích. Těchto kovů je stále méně, jejich cena roste a jsou tak jednou z položek, které elektromobily a jejich výrobu prodražují a znemožňují jejich masové rozšíření. Co se tedy výroby i provozu týče, elektromobil má na životní prostředí daleko větší dopad, než je tomu u automobilů na benzín a naftu.

název vozidla 

Mercedes A 170 

Škoda Octavia 1.9 TDI 

Nissan Leaf

produkce CO2 během výroby v kg

6200

6725

7625

produkce CO2 během výroby baterie v kg

 –

6006

celková produkce během výroby v kg

 6200

6725

13636

 

 

Co baterie? Co s nimi po ukončení jejich životnosti? Problém, který se bude muset vyřešit

Pro výrobu baterií je třeba lithium, kterého nemáme neomezené zásoby, jeho těžba také není levná a jednoduchá a co hlavně – není ekologická!!!

Baterie jsou velmi obtížně recyklovatelné a jejich likvidace je složitá a nákladná.  I zde se tedy dostáváme k tomu, že i po ukončení životnosti elektromobilu jako celku, vznikají další náklady na likvidaci, které jsou vyšší než u standardních aut; je tedy zanechána i větší „uhlíková stopa“. Navíc jsou známy i případy, kdy baterie elektromobilů nebylo možno po jejich vzplanutí snadno uhasit. I zde je tedy prostor pro zlepšení – baterie musí být stabilní a je třeba najít i nové způsoby jejich likvidace.

Co říci závěrem? 

Elektromobilita je za určitých podmínek jistě krok správným směrem. Nicméně v současné době, kdy není zelená výroba elektřiny, je stopa na životním prostředí větší a horší než stopa zanechaná automobily se spalovacími motory.

 Zdroj: http://www.lukaskonecny.cz/wp-content/uploads/2015/11/Vliv_elektromobilu.pdf